Skitsering i 1: 1

Præsentation for RUCs ”byggemyndigheder” og skitsering i 1 : 1 – Onsdag formiddag

Dagen startede med et ”reality tjek” hvor grupperne præsenterede deres indledende ideer for hinanden, men også for den RUC medarbejder med ansvar for bygningens indretning. Det blev til en kort, men konkret oplevelse af hvordan den samme bygning kan opleves på meget forskellige måder og hvordan kravet om at skabe omgivelser som alle kan lide ender med at ingen kan lide dem. I stedet for at virke som en joy-killer for de studerende blev kampgejsten tændt og man gik i gang med den videre skitsering i 1 : 1.

Supertanker holdet gik rundt og diskuterede de forskellige ideer med holdene og fungerede som rumlige facilitatorer for de studerende. Supertankers forskellige fagligheder kom i spil i et improviseret og flydende forløb med de studerende, som var de egentlige designere. På den måde var man i stand til at skabe unikke, men også rimeligt realistiske ideer på ganske kort tid.

Nogle af rummene blev allerede efter denne fase brugt og testet som det var tilfældet med ”Brainstorm-rummet”. Her blev det besluttet at rummet i sin improviserede stil kunne bruges til en gruppedannelses session som var planlagt dagen efter (og før den egentlige byggefase om fredagen) På mange måder et tegn på at de studerendes ideer var både brugbare og nemme at realisere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.